Energie

Asociace nezávislých
dodavatelů energií

O ANDE

Asociace nezávislých dodavatelů energií byla založena v Praze 17. září 2013 („ANDE“). Členy ANDE jsou obchodní společnosti ARMEX ENERGY, a.s., CENTROPOL ENERGY, a.s., CONTE spol. s r.o., CORASTA s.r.o., Dobrá energie, s.r.o., Energie pro život s.r.o., EP ENERGY TRADING, a.s., LAMA energy a. s., oaza-energo, a.s., One Energy & One Mobile a.s., RIGHT POWER, a.s., X Energie, s.r.o., Yello Energy (eYello CZ, k.s.).

ANDE si klade za cíl vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií i dalšími subjekty trhu v oblastech vedoucích k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. ANDE chce svou činností přispět ke zkvalitnění služeb poskytovaných na trhu s energiemi, především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

Tiskové zprávy

Deklarace ANDE

Dne 21. 6. 2017 vydala ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energie Deklaraci o společném postupu v oblasti změny dodavatele, tedy přestupu koncových zákazníků mezi jednotlivými energetickými firmami. Cílem ANDE je prostřednictvím Deklarace zabránit situacím, kdy jsou koncoví zákazníci bráni za rukojmí a je jim všemožnými způsoby bráněno v ukončení smlouvy a změně dodavatele. ANDE tak nastavuje standardy, které se signatáři Deklarace zavazují dodržovat a tím umožní zákazníkům svobodné rozhodování o svém dodavateli. K Deklaraci úvodem přistoupilo 14 společností, včetně několika společností, které nejsou členy ANDE. Deklarace je otevřenou záležitostí a doufáme, že počet signatářů vzroste. Užitek z toho budou mít především jejich zákazníci.

Deklarace je zveřejněna na tomto webu.

ANDE připravuje své členy na nové nařízení GDPR

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) uspořádala ve spolupráci s advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS v polovině března seminář zaměřený na nové evropské nařízení „General Data Protection Regulation“ (Nařízení) související s ochranou osobních údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018. Účastníci semináře měli možnost získat konkrétní přehled o povinnostech, které budou v rámci zpracovávání osobních údajů muset nově plnit.

číst dále

Stanovisko ANDE k indikativním cenám plynu

ERÚ na svých stránkách začal zveřejňovat tzv. indikativní ceny plynu, které mají vyjadřovat doporučenou výši komoditní složky ceny plynu. Tedy té složky, která je předmětem volné soutěže na liberalizovaném trhu a která není předmětem regulace. ANDE nebude komentovat technické nedostatky zvoleného postupu, které jsou zřejmé.

číst dále

Novým členem ANDE je od 1. 7. 2016 CONTE spol. s r.o

Působí v oblasti energetiky od roku 1990. Dodávkám plynu se věnuje od roku 2008 a dodávkám elektřiny od letošního června. Společnost CONTE je schopná obsloužit celé spektrum zákazníků od drobných podnikatelů až po velké firmy a nadnárodní korporace. V letošním roce navázala spolupráci se švýcarskou společností AXPO, které zajišťuje obchodní zastoupení v ČR pro dodávky velkým koncovým zákazníkům. Posláním CONTE spol. s r.o. je poskytovat spolehlivé, kvalitní a konkurenceschopné dodávky energie a služeb zákazníkům, které zabezpečujeme vysokým technickým know-how a profesionalitou našich zaměstnanců.

Podvodné praktiky v dodávkách energií veřejnému sektoru

Podvodným praktikám při podomním prodeji včetně podomního prodeje energií se již dostalo mediální pozornosti a zákazníci jsou si již většinou vědomi, že při těchto nabídkách je dobré mít se na pozoru.

číst dále

Oznámení o změnách ve společnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o

Dovolujeme si Vám oznámit, že vzhledem k realizaci projektu přeshraničního sloučení obchodních společností, zaniká ke dni 31. 12. 2015 společnost RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., a jejím právním nástupcem se stává nástupnická společnost RIGHT POWER, a.s., založená a existující podle práva Slovenské republiky.

číst dále

Novým členem se stala Energie pro život

Novým členem ANDE se od 1. 12. 2015 stala společnost Energie pro život. Společnost Energie pro život disponuje zázemím výkonného energetického softwaru v rámci propojené skupiny firem, který jí umožňuje silnou orientaci na lean procesy a nákladovou efektivnost. Jedná se o firmu, která za využití nejmodernějších technologií včetně zákaznické linky a samoobslužného portálu ráda obslouží všechny zákazníky z řad domácností, drobných i větších podnikatelů.

Novým členem se stala Dobrá Energie

Novým členem ANDE se od 1. 12. 2015 stala společnost Dobrá Energie. Dobrá Energie je společností specializující se na dodávky elektřiny a plynu zejména domácnostem, živnostníkům a malým firmám. Kvalitou svých služeb nezaostává za velkými dodavateli a navíc nabízí lidský a osobní přístup odlišný od strojených a neosobních hlasů call center velkých dodavatelů. Samozřejmostí jsou dlouhodobě výhodné ceny elektřiny a plynu.


Novým členem se stala LAMA

Novým členem ANDE se od 1. 11. 2015 stala společnost LAMA energy. LAMA v současnosti zásobuje plynem více než 30 tisíc zákazníků a přibližně stejný počet elektřinou. LAMA je aktivní i na velkoobchodním trhu a má výhodu vlastní těžby plynu v rámci mateřského holdingu.

Novým členem se stala Yello Energy

Novým členem ANDE se od 1. 10. 2015 stala společnost Yello Energy (eYello CZ k.s.). Nabídka Yello Energy pokrývá všechny možnosti využití elektřiny a plynu v domácnostech a u drobných podnikatelů. Yello Energy sází na jednoduchost a cílí na zákazníky, preferující on-line komunikaci především pomocí internetu a zákaznické linky.

Připomínky ANDE k návrhu vyhlášky

Připomínky ANDE k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem uplatněné v rámci veřejného konzultačního procesu vyhlášeného 26. srpna 2015 Energetickým regulačním úřadem

číst dále

ANDE má nového člena – EP ENERGY TRADING

Do Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) vstoupil nový významný člen. EP ENERGY TRADING (EPET), součást energetického holdingu Daniela Křetínského, posílí ANDE zejména svými zkušenostmi z velkoobchodního trhu, kde patří k největším hráčům. Několik desítek tisíc odběratelů má ale EPET i na retailovém trhu a netají se svými ambicemi dále růst.

číst dále

ANDE má výkonného ředitele a 2 nové členy

Dne 23. července 2015 se uskutečnila valná hromada Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Klíčová témata valné hromady byla volba výkonného ředitele a aktualizace stanov s tím související.

číst dále

ANDE: Novela „Energetického zákona“ by zhoršila postavení domácností

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) zaslala Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) připomínky k návrhu novely Energetického zákona. Sdruženým společnostem vadí zejména změny, které jednoznačně zhoršují postavení domácností. Členové ANDE proto oslovili ERÚ jako účastníka meziresortního připomínkového řízení s návrhy, které podle nich mohou napravit některé navrhované pasáže. Připomínky je možné na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) uplatnit do 11. července 2014.

číst dále

ANDE: Češi nevěří v levnější elektřinu, kupují úsporné spotřebiče

Praha, 16. dubna 2014 – Většina Čechů nevěří, že by elektřina mohla být v následujících deseti letech levnější. Více než polovina z nich se domnívá, že za ni naopak zaplatí víc. Tomu, že za deset let bude elektřina levnější než dnes, věří pouze desetina dotázaných. Pro snížení výdajů za elektřinu pak chtějí Češi především investovat do energetických úspor, případně zvažují změnu svého dodavatele. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

číst dále

ANDE: Doporučuje chránit zákazníka a vybírat poplatky za obnovitelné zdroje

Praha, 16. ledna 2014 – Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) doporučuje obchodníkům i nadále vybírat poplatky za obnovitelné zdroje. Asociace považuje za klíčové, aby byl v době právní nejistoty ochráněn především zákazník před rizikem následného doúčtování poplatků za obnovitelné zdroje.

číst dále

Asociace nezávislých dodavatelů energií: Chceme pokračovat v liberalizaci trhu

Praha, 30. října 2013 – Odstraňování překážek pro fungování liberalizovaného trhu s energiemi a zkvalitnění služeb pro zákazníky – to jsou jedny z hlavních cílů nově vzniklé Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Asociaci založilo deset nezávislých dodavatelů energií, kteří mají s celkovým počtem několika stovek tisíc zákazníků významný podíl na trhu.

číst dále